Govinda Namalu Telegu PDF Free Download (Updated 2023)

Govinda Namalu Telegu PDF Free Download :- గోవింద నామాలు అనేది హిందూమతంలో గౌరవించబడే విష్ణువు యొక్క రూపమైన వేంకటేశ్వరుడిని కీర్తించే ఒక భక్తి గీతం లేదా ప్రార్థన. ఈ ప్రార్థన ముఖ్యంగా వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులలో ప్రసిద్ధి చెందింది మరియు అతని ఆశీర్వాదం మరియు దయ కోసం తరచుగా చదవబడుతుంది. “గోవింద” అనే పదం విష్ణువు యొక్క అనేక పేర్లలో ఒకటి, మరియు “నామలు” అంటే పేర్లు లేదా కీర్తనలు.

PDF Nameగోవింద నామాలు (Govinda Namalu)
No. of Pages8
PDF Size1.13 MB
LanguageTelugu
Source / CreditsInstapdf. in
Similar Articles1. The Free Book
2. 7 Personality Development Book
3. PDF | Ponniyin Selvan Book pdf Free Download
4. It Ends With Us Book pdf Free Download

గోవింద నామాలు సాధారణంగా లార్డ్ వేంకటేశ్వరుని యొక్క వివిధ పేర్లు లేదా సారాంశాల జాబితాను కలిగి ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కటి అతని దైవిక వ్యక్తిత్వం మరియు లక్షణాల యొక్క విభిన్న అంశాలను హైలైట్ చేస్తుంది. భక్తి మరియు చిత్తశుద్ధితో ఈ పవిత్ర నామాలను పఠించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక సౌభాగ్యం, కోరికలు నెరవేరడం మరియు జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి లభిస్తాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. Govinda Namalu Telegu PDF Free Download

భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుమలలో ఉన్న వేంకటేశ్వరుని ప్రసిద్ధ ఆలయానికి మతపరమైన వేడుకలు, పండుగలు మరియు తీర్థయాత్రల సమయంలో గోవింద నామాలు జపించడం ఒక సాధారణ ఆచారం. ఇది మనస్సుకు శాంతిని కలిగిస్తుందని మరియు ఆత్మను శుద్ధి చేస్తుందని, దైవంతో లోతైన సంబంధాన్ని పెంపొందిస్తుందని నమ్ముతారు.

Govinda Namalu Telegu PDF Free Download

గోవింద నామాలు | Govinda Namalu Telegu PDF Free Download

हिंदू धर्म में पूजनीय भगवान विष्णु के एक रूप, भगवान वेंकटेश्वर की महिमा करने वाली एक भक्ति मंत्र या प्रार्थना गोविंदा नामालु है। Govinda Namalu Telegu PDF Free Download | भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों के बीच यह प्रार्थना विशेष रूप से लोकप्रिय है और उनका आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए अक्सर इसका पाठ किया जाता है। “गोविंदा” भगवान विष्णु का एक नाम है, और “नमालु” मंत्र या नाम है।

गोविंदा नामालु में अक्सर भगवान वेंकटेश्वर के कई नामों या विशेषणों की सूची दी जाती है, जिनमें से प्रत्येक उनके दिव्य व्यक्तित्व और गुणों के अलग-अलग पहलुओं को स्पष्ट करता है। भक्तों का मानना है कि इन पवित्र नामों का भक्तिपूर्वक और ईमानदारी से पाठ करने से आध्यात्मिक कल्याण, इच्छाओं की पूर्ति और जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है।

भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में गोविंदा नामालू का जाप करना आम बात है। माना जाता है कि इससे मन शांत होता है और आत्मा शुद्ध होती है, जिससे परमात्मा से गहरा संबंध बनता है।

గోవింద నామాలు | Govinda Namalu Telegu PDF Free Download

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా భక్తవత్సలా గోవిందా భాగవతప్రియ గోవిందా నిత్యనిర్మలా గోవిందా నీలమేఘశ్యామ గోవిందా పురాణపురుషా గోవిందా పుండరీకాక్ష గోవిందా గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా. గోవింద నామాలు (Govinda Namalu) PDF Telugu

నందనందనా గోవిందా నవనీతచోరా గోవిందా పశుపాలక శ్రీ గోవిందా పాపవిమోచన గోవిందా దుష్టసంహార గోవిందా దురితనివారణ గోవిందా శిష్టపరిపాలక గోవిందా కష్టనివారణ గోవిందా గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా. గోవింద నామాలు

వజ్రమకుటధర గోవిందా వరాహమూర్తివి గోవిందా గోపీజనలోల గోవిందా గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా దశరథనందన గోవిందా దశముఖమర్దన గోవిందా పక్షివాహనా గోవిందా పాండవప్రియ గోవిందా గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా. గోవింద నామాలు

మత్స్యకూర్మ గోవిందా మధుసూధన హరి గోవిందా వరాహ నరసింహ గోవిందా వామన భృగురామ గోవిందా బలరామానుజ గోవిందా బౌద్ధ కల్కిధర గోవిందా వేణుగానప్రియ గోవిందా వేంకటరమణా గోవిందా గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా. గోవింద నామాలు Govinda Namalu Telegu PDF Free Download

For Complete గోవింద నామాలు Download the PDF from Here

 1. What is the meaning of “Govinda Namalu”?
  otional practices?

  “Govinda Namalu” is a devotional chant praising Lord Venkateswara.

 2. How many names are there in the Govinda Namalu prayer?

  It consists of a list of names or epithets of the deity.

 3. What are the benefits of reciting Govinda Namalu?

  Reciting it is believed to bring spiritual well-being and fulfillment of desires.

 4. Can I recite Govinda Namalu for specific purposes, such as health, wealth, or success?

  Yes, people often recite it for specific purposes like health, wealth, and success.

 5. Where can I find the lyrics or text of the Govinda Namalu prayer?

  The lyrics of Govinda Namalu can be found in Hindu religious texts and online resources.

 6. What is the significance of Lord Venkateswara in Hinduism?

  Lord Venkateswara is revered as a form of Lord Vishnu in Hinduism.

 7. Are there any specific rules or rituals to follow while reciting Govinda Namalu?

  There are no strict rules, but sincerity and devotion are encouraged while reciting.

 8. Can anyone recite Govinda Namalu, or is it only for certain groups of people?

  Anyone can recite Govinda Namalu irrespective of their background.

 9. Is there a particular time or day considered auspicious for chanting Govinda Namalu?

  Some days and festivals may be considered auspicious for chanting.

 10. How does chanting Govinda Namalu differ from other forms of dev

  Chanting Govinda Namalu fosters a deeper connection with the divine.

Leave a Comment

%d bloggers like this: